Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD ภาคปฏิบัติ
 
หลักการและเหตุผล
วันนี้หลายองค์กรต่างก็นําระบบ Competency มาใช้และก็ทำแผนการพัฒนาพนักงาน ระยะยาวหรือที่เรียกกันว่า Training and Development Roadmap ให้เป็นไปตาม Career Pathของพนักงานในแต่ละตำแหน่งที่จะเติบโตต่อไป
   แต่ปัญหาหลักเรื่องหนึ่งของระบบ Competency คือ “การเขียนนิยามระดับความสามารถ” หรือ Proficiency Level Definition เพื่อใช้สําหรับการประเมินขีดความสามารถไม่ชัดเจนเนื่องจากบางบริษัทก็ไม่ได้ทําระบบนี้เอง คนที่เขียนนิยามก็ไมใช่ คนของบริษัท หรือบางบริษัททําเองแต่ไม่สามารถเขียนนิยามให้ใช้ประเมินได้จริงเพราะขาดความเข้าใจในวิธีการเขียนนิยาม ฯลฯ
วัตถุประสงค์:เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม
• มีหลักการในการทำ Training Roadmap
• สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
• สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


หัวข้อการฝึกอบรม
1. ปัญหาของการจัดการฝึกอบรมในวันนี้
2. ปัญหาของระบบ Competency
3. หลักการนำJob Description (JD) มากําหนดความคาดหวังในการทำTraining Roadmap
4. วิธีการกําหนดหลักสูตรและวิธีพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบใน JD
5. Workshop การทํา Training & Development Roadmap ตาม JD ให้สอดคล้องกับ
6. วิทยากรให้ข้อคิดความเห็นเพิ่มเติมหลังทำ Workshop Career Path
7. การวางหลักสูตรและการพัฒนาพนักงานลงในตำแหน่งต่างๆ ตาม Career Path
8. การทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
9. วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาพนักงานจากความคาดหวัง


อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

Arize Hotel , Sukhumvit 26

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3900 บาท / ท่าน Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมล่วงหน้าพิเศษท่านละ 3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 62 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys