Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint
 
หลักสูตร สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint
(How to Create infographics with PowerPoint)

http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C17NK018D_th.pdf 

รุ่นที่3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 27 - 28 มกราคม 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

ทฤษฎี 30 %
Workshop 70 %

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 5,600 + VAT 7% 392 = 5,992 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 6,500 + VAT 7% 455 = 6,955 บาท
Promotion สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 2 ลด 20% หรือ สมัคร 3 ท่าน ชำระเพียง 2 ท่าน

วัตถุประสงค์ 
1. รู้จักการจัดวางเนื้อหา InfoGraphic อย่างโดดเด่น
2. ทิปในการพัฒนาเทคนิค InfoGraphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจ อย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้
5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เน้นเทคนิคการจัดองค์ประกอบประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในการทำสื่อ Presentation

รูปแบบฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน (09.00-16.30 น.)
จำนวนผู้เข้าสัมมนา ไม่เกิน 15 ท่าน

http://www.tpif.or.th/WebDev/search.php?keyword=C17NK018D&keymonth=&schCmd=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 
ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : phansiri@tpa.or.th 
ต่อ 792 (คุณนาริ) e-mail : phansiri@tpa.or.th 
ต่อ 793 (คุณขันทอง) e-mail : khanthong@tpa.or.th

วันที่ 1
แนะนำโปรแกรมให้เข้าใจ Graphic ในรูปแบบ Infographic
1. หลักการออกแบบ Infographic ที่ต้องรู้ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์ 
2. แนะนำโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจระบบ Vector Graphic รู้จักกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ต่างๆ
3. ประเภท Infographic ด้วย PowerPoint ให้หลุดออกจากกรอบรูปแบบเดิมๆ 
- การจัดการเป้าหมายที่อยู่ในใจให้เป็นรูปธรรม
- การจัดการเนื้อหา
- ร่างและจัดการเลเอาท์
- การจัดการเรื่อง Design
4. Info Objects ประเภทวัตถุต่างๆ ที่นำมาประกอบ Infographic
5. หลักการใช้รูปแบบ วิธีการลงสีสัน Color Pallettes ของชิ้นงานรวมถึง ขนาดและสีตัวอักษรเพื่อนำมาสร้างสรรค์ และสร้างความ
โดดเด่น เพื่อนำมาสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่น
6. การจัด Group, Layers และ Infographic Anatomy
7. กำหนดเป้าหมายและ Content ของ Infographic เพื่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

วันที่ 2 
1. เทคนิคการเลือกองค์ประกอบลงในสื่อ
2. การจัด Layout และวัตถุลงในตัวชิ้นงาน
3. ควบคุม Page Layout / Design
- วิธีเปลี่ยน Slide ที่มีตัวหนังสือเยอะให้ดูเข้าท่า 
- เคล็ดลับการนำเสนอด้วยการวางโครงสร้างที่ดี
4. เทคนิคการลงองค์ประกอบเพิ่มเติม
- การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษรแล้วอ่านได้ง่าย
- การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อสลับใช้ และสร้างทิศทางไปแนวเดียวกัน
5. การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่ายหรือต้องการเน้น
6. การจัดการ Icon Fronts และ Icon Files สำหรับนำมาตกแต่งชิ้นงาน 

ภิญญาพัชญ์ บุญฉัตรสุริยา
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 27 - 28 มกราคม 2561, 09.00 - 16.30 น.

5,992 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C17NK018D_th.pdf

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 
ต่อ 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : phansiri@tpa.or.th 
ต่อ 792 (คุณนาริ) e-mail : phansiri@tpa.or.th 
ต่อ 793 (คุณขันทอง) e-mail : khanthong@tpa.or.th
ผู้เข้าชม : 191 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys