Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการขอวีซ่า VISA และใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว Workpermit
 
หลักการและเหตุผล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางกระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกมา เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานแบบไม่ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่ พ.ร.ก. ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้และทราบเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว
2. เพื่อเข้าใจขั้นตอนการทำงานการยื่นเอกสาร ขอVISA ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว Work permit
3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ


เนื้อหาการสัมมนา

• ความรู้เบื้องต้นในการจ้างแรงงานต่างด้าว
• เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในการยื่นเอกสาร
• ขั้นตอนการยื่นขอVISA
• ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว Workpermit
• ปัญหาที่มักพบเจอบ่อยๆ

เหมาะสำหรับ
ผู้ต้องการดำเนินการรับยื่นแบบ แรงงานต่างด้าว
พนักงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าว
ผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา/ถาม-ตอบ
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
วิทยากร  คุณพรศักดิ์  สุวรรณรักษา (ที่ปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าว)

วันที่ 15/11/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000  สมาชิก 3,700 
(ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี
 “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


คุณพรศักดิ์  สุวรรณรักษา (ที่ปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าว)

Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560, 9.00-16.00

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B1vjAC4YINSpRE5oQ0ZyT1B2SGc/view?usp=drive_web

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 130 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys