Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence
 
การบริการ (Service)  คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
4. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์


1. ทำความเข้าใจกับคำว่า การบริการ (Service)
2. ความคาดหวังของลูกค้า
3. การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
4. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ– การสร้าง 
6. บุคลิกภาพที่ดูดี มีเสน่ห์ จริงใจ
7. บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
8. การสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการต้อนรับและการบริการที่ดีเยี่ยม
9. เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
10. เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
11. การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าเทคนิคการสร้างหัวใจบริการ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
12. เทคนิคสร้างสรรค์งานบริการดีๆ
13. สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดของความไม่มีคุณภาพในการบริการเทคนิคการบริหารคำตำหนิและข้อร้องเรียนจากลูกค้า

วิทยากร : อาจารย์พงศธร  วิภูสมิทธ์
วันที่ 30/10/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
ณ Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 3,700  สมาชิก 3,500 
(ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี
 “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


อาจารย์พงศธร  วิภูสมิทธ์

Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560, 09.00 – 16.00

3,700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/open?id=0B1vjAC4YINSpRDRWWFp0TjgyMXM

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 81 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys