Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
 
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรนับได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะหากเราสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานและองค์กรแล้วก็จะทำให้ทีมงานของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แต่หากมีความผิดพลาดในขั้นตอนดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดการสูญเปล่าทั้งเวลาและงบประมาณ และอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ขึ้นมาภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้อการฝึกอบรม
1.การสร้างกระบวนการสรรหา คัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ
2.นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นอย่างไร
3.การวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
4.Job Description กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
5.การนำ Competency มาใช้เพื่อสร้างเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
6.การ รีครูตเมนต์ให้ได้ Best Team
7.เทคนิคการสื่อสารและการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม
8.การวางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน
9.การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งาน ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ
10.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง
11.เครื่องมือช่วยในการประเมินพนักงานก่อนและหลังการจ้างงาน
12.เครื่องมือในการคัดกรอง การประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง
13.ระบบจัดการใบสมัครงาน
14.การคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน
15.ตัวอย่างและเหตุการณ์จำลองการสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จน ปิดการสัมภาษณ์
16.การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
17.ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน
วิทยากร     ดร.กฤติน  กุลเพ็ง


วิทยากร     ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
 ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
• ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด
• ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท
• ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯ


Gold Orchid Bangkok Hotel by Accor

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3,900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 088929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

ติดต่อคุณอรัญญา 086-8929330

ผู้เข้าชม : 193 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys