Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)
 

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate 
   รหัสวิชา 1ZO - 042
   รหัสวิชา 1ZO - 047
   รหัสวิชา 1ZO - 052
และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ตั้งแต่ 100 - 800 ข้อ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบ 
( ค่าสอบ OCA : 120 USD ) 

ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer - Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 

ผลงานที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15 - 20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100%

ระยะเวลา : ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เริ่มติวเวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 3,000 บาท / วัน (มีเอกสารประกอบการอบรม)

เพิ่มเติม : 
   รหัสวิชา 1ZO – 042 : Oracle Database 10g : Administration I
   รหัสวิชา 1ZO – 047 : Oracle Database SQL Expert (สอบผ่านได้ใบประกาศนียบัตร)
   รหัสวิชา 1ZO – 052 : Oracle Database 11g : Administration I


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile:084-437-2522
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
หรือเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.thailandtrainingcenter.net
FaceBook : http://www.facebook.com/thailandtrainingcenter#Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unit #Backup #RAC #Dataguard #PL #SQL #Datawarehouse
#ติวสอบใบเซอร์ #OCA (Oracle Certified Associate)

Thailand Training Center

กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560, 9.00-16.00

3000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.thailandtrainingcenter.net/tutor-oca

apirat soponmanee
คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile:084-437-2522
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
หรือเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.thailandtrainingcenter.net
FaceBook : http://www.facebook.com/thailandtrainingcenter
ผู้เข้าชม : 116 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys