Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
 
ในสังคมข่าวสารที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานบริการ นอกจากการให้บริการที่จุดบริการ หรือ  Call Center  ยังรวมไปถึงการบริการแบบ e-Service ซึ่งทำให้การเข้าถึงสินค้า บริการได้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น  แต่เมื่อการบริการไม่ได้รับความพึงพอใจหรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็จะเกิดข้อโต้แย้ง การแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจหรือมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าหลากหลายช่องทางที่อาจนำมาสู่ความรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นการรับมือกับข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้าจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะไม่เพียงแต่เพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจให้เป็นความประทับใจ หากยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสินค้า บริการและเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการ สร้างแรงบันดาลใจการบริการ
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการที่ประทับใจ
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า 
• เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและแนวทางการบริหารข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


• ความสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจบริการ
• ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหัวใจการบริการ (Delighted - Satisfaction - Dissatisfaction)
• ลักษะการบริการ Hospitality: I Care you.
• พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) 
   - มาตรฐานการบริการ แบบ Face to Face และ Call Service
   - มาตรฐานให้บริการลักษณะ Incoming Service และ Outgoing Service
• การสื่อสารในงานบริการให้เกิดความประทับใจ
   - ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ
   - การควบคุมอารมณ์ 
   - คำพูด Do and Don’t/คำที่ห้ามพูด
   - เทคนิคการตอบ “ไม่” ด้วยคำว่า “ได้”
• การจัดการข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า  
   - ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า
   - สาเหตุข้อโต้แย้งและคำร้องเรียน
   - สื่อสารเพื่อรับมือกับข้อโต้แย้งและคำร้องเรียน 
• กลยุทธ์การรับมือเรื่องร้องเรียนและการเจรจาต่อรอง
   - WE LAA 3T Model: กลยุทธ์รับมือเรื่องร้องเรียน
   - 5 Steps เพื่อการต่อรอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต่างๆ ในฝ่ายบริการลูกค้า วางแผนเกี่ยวกับลูกค้า  Call Center
โรงแรมแมนดาริน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1024-Handling%20%26%20Managing%20Customer%20Complaints.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครหลักสูตรเดียวกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัครหลักสูตรเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป
✔ รับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในการสมัครครั้งต่อไป เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (13 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 l แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys