Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
 
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงและแผนควบคุม (Advance Products Quality Planning and Control Plan) เป็นคู่มือที่ผู้ผลิตยานยนต์ได้กำหนดหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advance Products Quality Planning : APQP)เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรดำเนินการผลิต และส่งมอบให้แก่ลูกค้า  ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบตรงเวลา  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์ (New products/New Project) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตต่อเนื่อง (Mass Production)อย่างเป็นระบบ
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีการประสานงานร่วมมือในการพัฒนาและวางแผนโครงการร่วมกัน ในการจัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือคุณภาพ (Core Tools)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรของท่านสามารถนำมาใช้ในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) ที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทราบขั้นตอนและการจัดทำเอกสาร APQP ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวางแผน APQP สำหรับการเตรียมการผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ปรับปรุงและแผนควบคุม (Control Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่าง APQP และ ลูกค้า (Customer) 


หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1. ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการทำงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/IATF 16949
2. การจัดตั้งทีมงานและกำหนดของเขตตามกำหนดเกณฑ์ต่างๆ จาก Customer Specific Requirements
3. การทบทวนและการทวนสอบในกระบวนการความต้องการของลูกค้าด้วย (Voice of Customers)
4. Process Review Model (Customer focused process approach concept)
5. บทบาทหน้าที่ของคณะผู้วางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
6. ขั้นตอนและการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) ตามมาตรฐาน ISO/IATF 16949
• เฟส 1 : การวางแผนและการกำหนดโครงการ 
• เฟส 2 : การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
• เฟส 3 : การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ
• เฟส 4 : การพิสูจน์ยืนยัน รับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
• เฟส 5 : การป้อนกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข
• และการจัดทำแผนควบคุม (Control Plan)
8. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
9. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
ประวัติการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
  หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
  วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) Pro 3 ท่านๆ ละ 3,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496 
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752    Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.co.th   E-mail:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 192 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys