Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การตีความข้อกำหนด Material Safety Data Sheet (MSDS)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในทุกๆอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์-ไฟฟ้า
เป็นต้น การนำวัตถุดิบหรือสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ล้วนแล้วแต่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายที่เราไม่ต้องการปนเปื้อนมาด้วยเสมอ ซึ่งวัตถุดิบหรือสารเคมีแต่ละชนิดจะมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS) หรือ Safety Data Sheet (SDS) หรือ Material Data Sheet (MDS)  ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของสารเคมี ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงใน SDS ในบางหัวข้อจะประกอบด้วยค่าตัวแปรต่างๆ และข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น ตัวแปรแสดงความเป็นพิษ  ค่ามาตรฐานด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น ดังนั้นผู้อ่านควรทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน SDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามระบบสากล เช่น GHS ขององค์การสหประชาชาติ ข้อมูลใน SDS จะประกอบด้วย 16 หัวข้อ


เนื้อหาหลักสูตร  : การตีความข้อกำหนด Material Safety Data Sheet (MSDS) 16 หัวข้อ

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน


09.00 น. – 12.00 น. • ความรู้เบื้องต้นของสารเคมี และลักษณะอันตราย
• สารเคมีอันตราย
• การแบ่งกลุ่มสารเคมีตามระบบ GHS
• รายการสารเคมีในอุสาหกรรมยานยนต์ เคมี อิเล็กทรอนิคส์ ไฟฟ้า
• มาตรฐานสารเคมีและข้อกำหนดของกฎหมายในอุสาหกรรมยานยนต์ เคมี อิเล็กทรอนิคส์ ไฟฟ้า
12.00 น. – 13.00 น. พักเบรก13.00 น. – 16.00 น. การตีความข้อกำหนด  Material Safety Data Sheet (MSDS)  16 หัวข้อ
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี บริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (identification) 
2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 
3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients) 
4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) 

เนื้อหาหลักสูตร  : การตีความข้อกำหนด Material Safety Data Sheet (MSDS) 16 หัวข้อ (ต่อ)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
13.00 น. – 16.00 น. (ต่อ) การตีความข้อกำหนด  Material Safety Data Sheet (MSDS)  16 หัวข้อ (ต่อ)
5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (accidental release measures) 
7. การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage)
8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) 
9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) 
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) 
12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information) 
13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 
14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information) 
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)
16. ข้อมูลอื่นๆ (other information) 

 กรณีศึกษา + ทำ Workshop
สรุป
ถาม - ตอบ


วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
  หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
  วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด 

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา หัวข้อ : International Material Data System ( IMDS ), การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก


โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ี่ 20 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

การชำระค่าธรรมเนียม
1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

2. โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ส่ง Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 149 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys