Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หัวใจบริการ
 
เนื้อหาหลักสูตร
•รู้จักลูกค้า
  o วงจรการบริการ (Service Circle) 
•การต้อนรับอย่างประทับใจแบบไทยๆ 
  o วัฒนธรรมการต้อนรับแบบไทย 
•ประโยชน์เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจ 
•Service Mind 
  oหัวใจการบริการ
•รักษา และเพิ่มพูนศักดิ์ศรี
•รับฟังและตอบสนองด้วยความเข้าใจ
•ขอแนวคิด หรือให้คำแนะนำปรึกษา 
  o สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
  o ปฏิกิริยาของลูกค้าที่ไม่พอใจ
  o กิจกรรมระดมสมอง
•ความคาดหวังของลูกค้า
o ความคาดหวังเบื้องต้น
o ความคาดหวังทางค่านิยม
o การทำความเข้าใจสถานการณ์
o การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จิราวรรณ  นุตะวานิข

อาคารเอสวี ซิตี้ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ

วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560, 13:30 - 16:00 น.http://

Aconnect Contact Centerผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณณัฐปรียา, คุณอังคณา  โทร. 0-2657-3999 Ext. 1200-1204
ผู้เข้าชม : 327 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys