Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก
 
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร                             "เจ้าบ้านน้อย  (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นตน รวมทั้งคอยต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยจิตสำนึกที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ นำไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้ำ ในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02-214-1387,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

กรมการท่องเที่ยวติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 116 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys