Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการสัมภาษณ์
 
หลักการและเหตุผล :

การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือ       คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณใช้เป็นประจำคือคำถามอะไร ? ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานที่จะช่วยคุณล้วงลึกข้อมูลผู้สมัครงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง แต่ยังรวมถึงทัศนคติในการทำงานด้วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. สามารถกำหนดรูปแบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก และเตรียมคำถามสัมภาษณ์งานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของ ตำแหน่งงานที่ต้องการ
4. เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและการสัมภาษณ์งาน 
5. ทราบแหล่งที่มาของผู้สมัครงานที่หลากหลายและสร้างโอกาสในความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร
6. ค้นหาศักยภาพในการพัฒนาคนเก่ง 


วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 60% เชิงปฏิบัติการ 40%)
- การบรรยาย
- Workshop1. การสร้างกระบวนการสรรหา คัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ
2. นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นอย่างไร
3. การวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
4. Job Description กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
5. การนำ Competency มาใช้เพื่อสร้างเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
6. การ รีครูตเมนต์ให้ได้ Best Team
7. เทคนิคการสื่อสารและการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม
8. การวางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน
9. การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งาน ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ
10. การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง
11. เครื่องมือช่วยในการประเมินพนักงานก่อนและหลังการจ้างงาน
12. เครื่องมือในการคัดกรอง การประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง
13. ระบบจัดการใบสมัครงาน
14. การคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน
15. ตัวอย่างและเหตุการณ์จำลองการสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จน ปิดการสัมภาษณ์
16. การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
17. ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน

วันที่  20/11/2017 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : โรงแรม  แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 (BTS นานา) 
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000 สมาชิก 3,800 
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 0922633989
วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี         “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์   เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867 
ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200 %อ.พิชิต สุจริตจันทร์

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 (BTS นานา)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560, 09.00 – 16.00 น.

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/open?id=0Bx5XomQizx4cQUVRSGpPdFZ0R2s

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 641 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys