Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด
 
Customer & Non Customer Analysis
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ

วัตถุประสงค์

1) เรียนรู้เทคนิคในการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

2) เปิดมุมมองใหม่ในการกำหนดลูกค้า ค้นหา และเข้าถึงลูกค้าใหม่

3) ทดลองปรับเปลี่ยนหรือสร้างกลยุทธ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า

4) ทดลองออกแบบวัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

1) ทบทวนและท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและมีโอกาสทำกำไรได้น้อยลง
ปัญหาของการเพิ่มดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน Customer Satisfaction Index ทำไมลูกค้าที่ให้คะแนนความพึงพอใจเราสูงแต่ยังเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของคู่แข่ง
จะทำอย่างไรต่อไปเมื่อคะแนนความพึงพอใจใกล้เต็ม 100%

2) เข้าใจผู้ทีไม่ใช้ลูกค้า(ปัจจุบันของเรา) ผ่าน Tree Tier of Non-Customer Analysis

Tree Tier of Non-Customer Analysis
กรณีตัวอย่างของ Non-Customer Analysis

3) Non-Customer Pain Point หาจุดเจ็บของผู้ที่ไม่ใช้ลูกค้า เพื่อให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้า

Non-Customer Pain Point Analysis Tools
Workshop : การหา Non-Customer Pain Point 

4) Desegmentation เครื่องมือในการทลายขอบเขตตลาดของ Segmentation เพื่อนำไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

Desegmentation Tools
กรณีศึกษาการทำ Desegmentation

5) ปัญหาและขอจำกัดของการทำการตลาดผ่าน Non-Customer และ Desegmentation

6) Customer and Non-Customer Mixs การจัดส่วนผสมของ กลุ่มกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อเข้าถึง Non-customer พร้อมกับการรักษา ลูกค้าเดิมเอาไว้

Product Mixs Strategy For Customer and Non-Customer
2 Tier Pricing For Customer and Non-Customer
Channel and Design เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่าง For Customer and Non-Customer
Marketing Communication Strategy For Customer and Non-Customer

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/241/customer-amp-non-customer-analysis/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 167 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys