Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
วันที่อบรม 25 สิงหาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


เนื้อหาหลักสูตร :
 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 วัตถุประสงค์ของ FMEA
 ความหมายหมายของ FMEA
 ประเภทของ FMEA
 การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
 คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่
 แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึง ตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่
 แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท
__________________________________
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training
Tel :  099-162-9559
E-mail: contact.tesstr@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
วันที่อบรม 25 สิงหาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00

ราคา 3900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.tesstraining.com/contact.php

บริษัท เทสส์ เทรนิ่ง จำกัด

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com
ผู้เข้าชม : 114 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys