Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
 
Effective Stock Counting Techniques
เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560  |  โรงแรมแมนดาริน
________________________________________

กิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละองค์กรในช่วงสิ้นไตรมาสสุดท้ายของทุกปี “การตรวจนับสต๊อคสินค้า” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งจะมีบุคลากรจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผลิตและฝ่ายอำนวยการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานจากหน่วยงานอื่นในองค์กร ดังนั้น บุลคลากรที่ตรวจนับสต๊อคจะต้องมีความเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และต้องเร่งมือทำงานให้สำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานคลังสินค้า


วัตถุประสงค์ของการอบรม:
หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการตรวจนับสินค้าที่มีความเป็นสากล รวมทั้ง ค้นพบถึงสาเหตุของความผิดพลาดในการตรวจนับสต๊อคและแนวทางการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลการให้การตรวจนับสต๊อคสินค้าบรรลุเป้าหมายทั้งในมิติของการดำเนินการได้อย่างครบถ้วนภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้


• สาเหตุที่ต้องมีการตรวจนับสต๊อคสินค้า
• ประเภทสินค้าที่ต้องมีการตรวจนับ
• บทบาทหน้าที่และการแบ่งความรับผิดชอบของผู้ตรวจนับสต๊อคสินค้า
• ประเภทของการตรวจนับสต๊อคสินค้า
• กระบวนการตรวจนับสต๊อคสินค้า
• เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้า
• สาเหตุของความผิดพลาดในการตรวจนับสต๊อคสินค้า
• แนวทางการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• การใช้เทคโนโลยีขั้นต้นเพื่อสนับสนุนการตรวจนับ
• การวิเคราะห์กรณีศึกษา
• การฝึกบททดสอบจำลอง (WORKSHOP)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ฝ่ายสต๊อคสินค้า คลังสินค้า วางแผนสินค้า โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน รวมทั้งบัญชีและการเงิน และจัดซื้อ
โรงแรมแมนดาริน

วันที่ 19 ตุลาคม 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1016-Effective%20Stock%20Counting%20Techniques.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน ลดทันที 20%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 200 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 | 23 มกราคม 2561
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (รุ่น2) | 23 มกราคม 2561
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 27 กุมภาพันธ์ 2561
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 15 มีนาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 16 มีนาคม 2561
• เจาะพฤติกรรมนักช้อป 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด | 16 มีนาคม 2561
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 220 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys