Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” **
 
ในยุคปัจจุบัน เลขานุการบริหารต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหารที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ  เครื่องมือ และกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป  ตลอดจนทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ


วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"
• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0
• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0
• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0
• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0
• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


• การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”
   - “เลขานุการ” 4.0 คือใคร
   - ความสำคัญของตำแหน่ง
   - การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี
   - จรรยาบรรณ
   - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
   - แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
• การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์” เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
   - การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด
   - การสร้างความมั่นใจในตนเอง  ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
   - การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
   - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  
   - การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
   - สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0
• กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
   - การวางแผนและบริหารเวลางาน
   - การบริหารระบบเอกสาร
   - การบริหารการนัดหมาย
   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเลขานุการจากหน่วยงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับและทุกส่วนงาน
โรงแรมแมนดาริน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1015-Smart%20Secretary%204.0.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัคร 3 ท่านขึ้นไป
✔ รับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในการสมัครครั้งต่อไป เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (13 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 141 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys