Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน
 
หลักการและเหตุผล
ในยุคสมัยปัจจุบัน ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านผ่านพนักงานขาย ช่องทางขายตรง หรือรวมไปจนถึง Online shopping ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบการขายจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีให้ทันสมัยและตรงใจลูกค้ามากขึ้น หลักสูตรการอบรมในหัวข้อนี้ได้นำเอาความสัมพันธ์กันระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 3 รูปแบบมาเป็นต้นคิดในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการขายให้ทันตามความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงแง่คิดของบุคคลที่นำเสนอขายรูปแบบเดิมๆ และการขายแบบใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นำเสนอขายจริง

เพราะการขายที่มีคุณภาพจริงๆ นั้น ลูกค้าจะต้องเกิดการซื้อซ้ำ เกิดความสัมพันธ์อันดีกับตัวผู้ขาย และแนะนำบอกต่อ หลักสูตรการอบรมหัวข้อนี้เป็นการขายที่ทรงพลังและเป็นอาวุธสำหรับนักขายทั้งมือใหม่และพนักงานเก่าได้เป็นอย่างดี

วัตถุปรสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและหัวใจการบริการอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนาตนเองจากเทคนิคและกลยุทธ์การขายแบบใหม่ๆ ให้เข้ากับลูกค้าแต่ละประเภท
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ และมั่นใจในการบริการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยในหลักสูตรที่นำมาสอน ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ สำหรับนักบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและวิชาชีพเพื่อพัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ
7. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์จริงเมื่อเกิดปัญหารในเรื่องการนำเสนอขาย
8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกในเรื่องการปิดการขายในลูกค้าหลากหลายประเภท เพื่อความสำเร็จด้านงานขาย

หัวข้อการอบรม
สิ่งแรกที่เราควรขาย?
เติมยิ้มก่อนขาย
มั่นใจในองค์กรก่อนเสนอ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการสู่การเป็นนักบริการและงานขายมืออาชีพ
สร้างพลังใจให้ตนเองด้วยทัศนคติด้านบวกเพื่อบริการ และการขายที่เป็นเลิศ
Super Brand Ambassadors ที่ดีควรเป็นอย่างไร
. บุคลิกภาพที่ดีของนักบริการ
. เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
. สวยหล่อจากภายในด้วยการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม
KYC ดียังไง?.
“3 สิ่งควรรู้คู่นักบริการเพื่องานขาย”
รู้ความต้องการ
รู้บริการ
รู้การขาย.
ทฤษฎี 3S  (Sincere, smile, service)
ประเภทของลูกค้าและบริการที่แตกต่างในแต่บุคคล
Workshop :  วิเคราะห์บุคลิคภาพภายนอกของตนเอง
ปรับทัศนคติด้านการขายด้วยทฤษฎี 2 WIN
ประเภทของงานขาย และกระบวนการของมืออาชีพ
การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
เทคนิคเพิ่มพลังใจเมื่อถูกปฏิเสธการนำเสนอ
วิธีการเอาชนะใจและจูงใจลูกค้าอย่างชาญฉลาด
เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 4 แบบกับลูกค้า 4 ประเภท
Workshop :  อ่านใจและเลือกใช้บทสนธนากับลูกค้า 4 ประเภท
ทฤษฎี “ยิ้มได้กับ smiling curve”
ความลับของนักขายเชิงรุก
กลยุทธ์สร้างจุดเชื่อมโยงสู่การขายที่ลูกค้าไม่รู้ตัว
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลในการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว
กระบวนการปิดการขาย
สัญญานการปิดการขาย
เทคนิคการโทรติดตามผลอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการอัพเดทข้อมูลเชิงรุก
Workshop : กิจกรรมขายเนียนๆ เปลี่ยนใจโดนๆ
สรุปเนื้อหา

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147500408&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร:02-191-2509 มือถือ:062-315-5283,081-847-6341  โทรสาร:02-903-0080 ต่อ 5283
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys