Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินธุรกิจ
หัวข้อ “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”
ภายใต้ “งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center” ประจำปีงบประมาณ 2560 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 
เวลา 9.00 – 13.00 น.
ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


1. ภาครัฐส่งเสริม/สนับสนุนธุรกิจใหม่ให้ Smart ในมิติใดบ้าง ขอรับการส่งเสริม/สนับสนุนอย่างไรดี
วิทยากร
2. หาตัวช่วยทำธุรกิจใหม่ให้ Smart&Save จากไหนดี (Technology Solution ดีๆ ในยุค 4.0 
ที่ช่วย Start up หรือธุรกิจใหม่ ให้ดำเนินกิจการได้แบบประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง) 
3. กรณีศึกษาผู้ประกอบการใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิทยากร จากภาครัฐ 3 หน่วยงาน
1.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

วิทยากรจากภาคเอกชน 
1. Microsoft (Thailand)
2. Bentoweb
3. QueQ
4. Green Day
5. M.Y.R. Cosmetics Solution


ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิต

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560, 09.00 น.-13.00 น.http://www.mx7.com/view2/A3hPuQvzLqVGoikT

CA International Information Co., LTd.CA International Information Co., LTd.
คุณปรางทิพย์
โทร 02-362-6324-5,085-110-0348

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ตลอดงาน
พิเศษ! รับกระเป๋าฟรี 200 ท่านแรก
ที่ลงทะเบียนออนไล์และมาร่วมงาน

ลงทะเบียน  คลิกที่นี่ 
ผู้เข้าชม : 295 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys