Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงาน สำหรับผู้นำ ( Coaching and Motivation Technique For Le
 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

     ผู้นำที่เก่งคือผู้ที่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาตลอดเวลา การใช้คำสั่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ ให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้น ยำเกรง พร้อมใจทำงานอย่างจริงใจ การใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ(Motivation) ในการบริหารทีม การโค้ชลูกทีม ให้เขาเหล่านั้นดึงศักยภาพตนเอง ออกมาใช้ในการพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ให้งานทุกหน้าที่บรรลุผล มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคีเป็น อันหนึ่งอันเดียว งานทุกงานบรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย  

      หลักสูตร “เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงานสำหรับผู้นำ ( Coaching and Motivation Techniques For Leadership )” นี้ สร้างตัวหลักสูตรขึ้น มาจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรจริง โดยพบว่า หัวหน้างานหรือผู้จัดการส่วนใหญ่ ไม่มีหลักการจูงใจทีมงานที่ดี ขาดเทคนิคการโค้ชสอนแนะที่ถูกต้องแก่ทีม ใช้การออกคำสั่ง(Directing)และการสอน(Teaching)งานทั่วไป ไม่มีวิธีค้นหาศักยภาพลูกทีมแบบโค้ช(Coach)กระตุ้นศักยภาพ ไม่สามารถสร้างภาพความสำเร็จให้เขาเหล่านั้นเดินไปได้ถึงจุดหมาย 

      นับเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้นำ หัวหน้า และผู้จัดการทุกภาคธุรกิจ เรียนรู้ เครื่องมือสำคัญในการบริหารจูงใจคนสร้างผลงาน(Performance) ฝึกตนเองให้เป็นผู้นำที่ครองใจคนเมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว จักสามารถนำแนวทาง เทคนิคที่ดีเยี่ยมไปใช้ในการบริหารตนเองและทีมงาน
________________________________________ 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/index.php
Download รายละเอียดหลักสูตร 
http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_outline_60.php
Download ใบสมัครหลักสูตร 
http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_app_60.php

Download ใบโบร์ชัว
http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_brochur_60.php
บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
http://www.ophconsultant.com 
Line ID : ophconsultant 

1. จิตวิทยาความต้องการมนุษย์ในชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) 
2. บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ(The Excellence Personality ) 
3. แบบทดสอบค้นหาตัวตน (Psychology Test) 
4. เรียนรู้พฤติกรรมบุคคล 9 แบบ (9 Behaviors) 
5. เทคนิคการวิเคราะห์หาคนแต่ละแบบ (9 Analysis) 
6. พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจมนุษย์ (The Power of Motivation) 
7. ฝึกฝนการจูงใจบุคคลเชิงบวกและเชิงลบ (Positive and Negative Motivation) 
8. เทคนิคการสอนแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ตามแนวทางผู้นำ 
9. เทคนิคการสอนแนะโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้มีประสิทธิภาพ 
10. ฝึกปฏิบัติการโค้ชเชิงบวกและโค้ชเชิงลบ (Positive and Negative Coaching) 
11. เครื่องมือการบริหารความคิด (Thinking Tools) 
12. เครื่องมือการบริหารทีมงาน (Management Tools) 
13. เครื่องมือการพัฒนาคนเก่ง (Talent Tools) 
14. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ วิทยากร,โค้ชและที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร

โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ ติดทางลงรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560, 9.00 – 16.00 น.

3200 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_brochur_60.php

ปกรณ์วิชญ์ค่าลงทะเบียน
3,200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Promotion
วันละ 3,200 บาท 2 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 6,400 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน = 6,400 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 448 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 192 บาท 

ยอดชำระสุทธิ = 6,656 บาท

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร***

* พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขี้นไปมอบส่วนลด 1,000 บาท
________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา 
อีเมล์: ophconsultant@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043
Line ID : ophconsultant
http://www.ophconsultant.com

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
ผู้เข้าชม : 723 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys