Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) รุ่นที่ 2/2561
 
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 


                      
 

ภาคเช้า  :  09.00-12.00 น.

+ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
+ เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
+ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
+ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

ภาคบ่าย  :  13.00 - 16.00 น.
++ การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร 
++ การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
++ การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณและประเมินวิทยากร 
++ การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน 
++ การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล 
++ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
บรรยายอย่างย่อและซักถาม
อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
    เจ้าของธุรกิจขนาด SME 
    HRD Manager/Supervisor
    HRD Officer
    ผู้สนใจทั่วไป
อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต และวิทยากรรับเชิญ


โรงแรม HIP Bangkok - รัชดาภิเษก (หรือโรงแรมอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร)

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561, 09.00-16.00น.

2900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ติดต่อ คุณสุธาสินี 

โทร. 089-677-6047, 092-431-6631 

หรือที่ ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact
ผู้เข้าชม : 357 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys