Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน
 
ขอเชิญร่วมสัมนา "เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน" โดยอาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน 
....Up-Date กฎหมายแรงงาน/ กรณีศึกษา จากฎีกาแรงงาน /วิเคราะห์ประเด็นจากฎีกาแรงงาน” 15 กันยายน 2560 บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และชมรม HR Thai-Nichi...ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง) รับจำนวนจำกัด 60 คน ภายใน 10 กันยายน 2560
อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ห้อง C601 (ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม )

, เวลา 9.00-16.00 น.

1200 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://goo.gl/forms/UDp34y1heKykf3jU2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคุณรุจารินทร์ จิตตุ์แก้ว 
E-mail :  rujarin@tni.ac.th 
02-763-2600 ต่อ 2760
ผู้เข้าชม : 178 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys