Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัด โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC) สำหรับประชาชนทั่วไป (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2553ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ SMEs โดยตรงและสอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดต่อได้ที่ โทร.038-784654 โทรสาร 038-261201 มือถือ 086-3932271 คุณสุดารัตน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1.ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
2.นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3.ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในระยะ 1 - 3 ปี แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจ

หลักสูตรการฝึกอบรม
1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
3.การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ
4.การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
5.การบริหารองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
6.การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล
7.บริการปรึกษาแนะนำ แนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2553
เริ่มอบรม วันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2553 เวลาที่ใช้ในการอบรม จันทร์ - ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.หยุดวันอาทิตย์

คณะวิทยากรจากภาครัฐและคณะวิทยากรจากภาคเอกชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 - วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553, จันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 21.00 น.วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.หยุดวันอาทิตย์http://ipc9.dip.go.thศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 1922 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys