Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 
      ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

      กำหนดเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาตรี
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ในสาขาการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ 
         เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) 
            ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2  
                    ประจำปีการศึกษา 2560 
                   ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 

            เริ่มเรียน 11 กันยายน - 29 ธันวาคม 2560

           รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http//www.kcn.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ,

45000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.kcn.ac.th/kcn/web/web_show_content.php?page=slideshow&id=43

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ประสานงาน คุณนิทรา อยู่พัฒนะวงศ์  02-2416500 ต่อ 8402
          คุณอารยา รุ่งโรจนฤทธิ์  0992296692
ผู้เข้าชม : 214 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys