Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
DBD จัดอบรมฟรี Digital Marketing ระดับพื้นฐาน
 
สถานที่อบรม:

- วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560  เวลา 9:00 - 16:00 น. ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 17126 ณ ราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ราชภัฎกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี

เอกสารที่ต้องนำมาวันอบรม :
สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายสินค้า ที่แสดงลักษณะสินค้า โลโก้ และชื่อสินค้าที่ชัดเจน โดยบันทึกในโทรศัพท์ Smart Phone หรือในอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ เช่น USB Drive

หมายเหตุ :ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการพัฒนาการตลาดออนไลน์ คนละ 1 เล่ม

ความสำคัญของการตลาด
6 ขั้นตอนวิธีการสร้างแผนการตลาด
รูปแบบการค้าออนไลน์
สินค้าขายดีบนออนไลน์
การสร้างช่องทางการค้าออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดยุคออนไลน์
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์
แนะนำการใช้ Wordpress เบื้องต้นเพชรบุรี กาญจนบุรี

, 9:00-16:00 น.https://pts-cctv-wifi.blogspot.com/2017/07/dbd-digital-marketing-2.html

PTS Intergroup098-9895915
ผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys