Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
 
Proactive Sales for increasing New Customer
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก
2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก
3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม

- ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก
- แนวทางการพัฒนา และสร้างทีม ทำการขายเชิงรุก
- แนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำขายเชิงรุก (เปิดลูกค้าใหม่)
- ประเภท ของการทำการขายเชิงรุก (Proactive Sales Techniques)
- การสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยใช้โทรศัพท์ (Tele-prospecting)
- เทคนิค และความพร้อมในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ ทางโทรศัพท์
- เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์
- เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อ ลูกค้าใหม่  ทางโทรศัพท์
- แนวทาง และตัวอย่างบทสนทนา เพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง การนัดหมาย
- แนวทาง เทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่ เมื่อเข้าพบครั้งแรก
- เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่ (Opening Techniques)
- เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (Probing Techniques)
- เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย (Offering Techniques)
- แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย (Handling Objection Techniques)
- เทคนิคการสรุปการสนทนา (Closing Techniques)
- สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุก ในสภาวะการแข่งขันสูง

อ.ชนะ ก่อกิจกำธร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (TSM) - ที่ปรึกษา ด้านการขายและการบริหารงานขาย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 , 09:00 - 16:00 น.

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_320.pdf?_=20170711170848

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys