Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล
2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล
3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย
4. ริเริ่มแนวคิดการผสมผสานเทคนิคการขายดั้งเดิมร่วมกับแนวทางยุคดิจิตอลเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการขาย
5. เพื่อสร้างสุดยอดนักขายที่พร้อมลงสนามสำหรับการแข่งขันในตลาดยุคดิจิตอล

หัวข้อบรรยาย
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล
• พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล
• ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน
• บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ
• เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล
• ภาพรวมสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล
• เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการด้วย “3CsP” model
• เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายบนแนวคิดดิจิตอล
• การสร้างความสำเร็จหลังการขาย ติดตามผลการขายอย่างนักขายยุคดิจิตอล และ การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายในโอกาสต่อไป
• บทสรุปสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

อาจารย์นาวิน  เสนาะดนตรี

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147525239&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 178 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys