Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ(การเชื่อมอลูมิเนียม)
 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเชื่อมโลหะขั้นสูง (การเชื่อมอลูมิเนียม)ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพช่างเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553
08.00 – 08.50 ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00 – 10.30  การเชื่อมอาร์คในอุตสาหกรรม  ต่อเรือ - ซ่อมเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
10.40 – 12.00  พื้นฐานการเชื่อม TIG และ MIG/MAG
14.40 – 16.00 ปฏิบัติการเชื่อมอาร์คเบื้องต้น(Bead on plate)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553
09.00 – 10.30 เทคโนโลยีการเชื่อม TIG อลูมิเนียม
10.40 – 12.00 กระแส AC และการเกิด Oxide Cleaning
13.00 – 16.00  ปฏิบัติการเชื่อม TIG (อลูมิเนียม)

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553
09.00 – 10.30 เทคโนโลยีการเชื่อม MIG อลูมิเนียม - กระแสเชื่อม การส่งถ่ายน้ำโลหะ
ชุดป้อนลวด, Liner
10.40 – 12.00  ตัวแปรการเชื่อม  อินดักแตนซ์ เบิร์นแบ็ค
13.00 – 16.00   ปฏิบัติการเชื่อม MIG (อลูมิเนียม)

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
09.00 – 10.30 เทคโนโลยีการเชื่อม MIG กระแส Pulse
10.40 – 12.00 การแก้ปัญหาในการเชื่อม สิ่งบกพร่องในงานเชื่อม
13.00 – 15.00 ปฏิบัติการเชื่อม MIG กระแส Pulse (ใบงาน)
15.00 – 16.00  สรุป/ตอบคำถาม/ประเมินผล
16.00 – 16.20 พิธีปิดการฝึกอบรม
 หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 
                         เวลา 10.30–10.40 น. และ 14.30–14.40 น. 
                  พักรับประทานอาหารกลางวัน      
                                    เวลา 12.00 – 13.00 น.


ดร.ประภาส เมืองจันทร์บุรี  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่ออบรม นายกีรเกียรติ ชุติกร หรือ นายสุรพล มณีแจ่ม ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 67 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์  038 784 655 , 086-565-1121 โทรสาร  038 261 201 E – mail  :  surapon@dip.go.th


ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2553, 09.00 - 16.00 น.http://ipc9.dip.go.thศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 2161 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys