Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การลงรายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย
 
ด้วยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนมาก ที่ยังปฏิบัติผิดพลาดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายงานในรายงานการเก็บใบกำกับภาษี เอกสาร หลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย ดังนั้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สอบถามข้อสงสัย กรมสรรพากรจึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “ การลงรายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ” ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2553 จำนวน 10 รอบ  
    


รอบที่ 1  วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

รอบที่ 2  วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

รอบที่ 3  วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

รอบที่ 4  วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

รอบที่ 5  วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

รอบที่ 6  วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

รอบที่ 7  วันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

รอบที่ 8  วันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

รอบที่ 9  วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

รอบที่ 10 วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
 เหมาะสำหรับ : บริษัท,ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลและสำนักงานบัญชี และผู้สนใจทั่วไป สำหรับท่านที่สนใจประสงค์จะเข้ารับฟังการสัมมนาโปรดสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html   ช่องทางเดียวเท่านั้น 

เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โปรดรีบลงทะเบียนตามวัน เวลา และช่องทาง ที่กำหนด) ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้ 
วันที่ 26-30 เมษายน 2553, 8.30 - 12.00 น. , 13.00 - 16.30 น.http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2783 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys