Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต”
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป สถานที่จัดอบรม สัมมนา:

ห้องประชุม1 ชั้น 7   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรีลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ เดือน มีนาคม ที่เว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เลขที่ 44/100   ถนนนนทบุรี 1  ตำบลบางกระสอ   อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 11000


โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4 , Website  :  www.dbd.go.th ,   E-mail: training@dbd.go.thหมายเหตุ:

ทุกหัวข้อวิชา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรี)  ขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 , เวลา 13.30 - 16.30 น.http://www.dbd.go.thAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys