Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ :New Entrepreneurs Creation : NEC
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  (New Entrepreneurs Creation : NEC) ในอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และอุสาหกรรมเชื่อมโยง / สนับสนุน  เช่น  การบรรจุภัณฑ์  การขนส่ง  ธุรกิจบริการ  สปา  และความงาม รวมถึงการนวดแผนไทย 

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  การตลาด  การจัดการธุรกิจฯ  การบริหารองค์กร
  บุคลากร  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  การบริหารการเงิน  การทำแผนธุรกิจ รวมถึงการศึกษาดูงาน  เป็นต้น
 

  รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้  -  19   กุมภาพันธ์   2553 เอกสารประกอบการสมัคร                 1.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ                              1    ชุด                 2.   สำเนาบัตรประชาชน                                  1     ชุด                 3.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  วุฒิการศึกษา          1     ชุด                 4.  รูปถ่าย                                                     1      รูป 
  

สนใจเข้าร่วมโครงการ  ติดต่อ  : 


          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยรังสิต                     โทร.  02-791-5681-4     (รังศิมา, รุ่งรัตน์)           โทรสาร.  02-791-5681, 02-791-5684 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21-22 อาคารTST (ซอยวิภาวดี 9)

วันที่ 16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 ,http://www.rangsitbiz.netAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1991 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys