Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบรมฟรี รุ่น2
 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบรมฟรี
รับสมัคร               รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ –12 มีนาคม 53 


                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)รุ่น2/2553อบรมฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
         เวลาที่ทำการฝึกอบรม : ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
            เริ่มเรียน : 20 มี.ค-19 มิ.ย 53 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ"ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน

-ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ 
-ผู้ว่างงาน : ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน ปีแล้วยังหางานทำไม่ได้ 
-ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา : ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหม่        ---ทายาทธุรกิจ : ลูกหลาน หรือ คู่สมรสที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว 
-ผู้ประกอบอาชีพ :ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ 
-ผู้ประกอบการใหม่ : ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่เกิน ปีและเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ
วิทยากร : 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ค่าใช้จ่าย : FREE  

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร


    
 • สำเนาวุฒิการศึกษา

 •     
 • สำเนาบัตรประชาชน

 •     
 • รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ห้อง423 
  หรือส่งFaxใบสมัครมาที่เบอร์ 02-5643012 
  หรือส่งใบสมัครทาง  email ที่ nec@engr.tu.ac.th
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.necthai.net หรือwww.nec.engr.tu.ac.th 

  ใน website สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้

   

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 084-0139910,02-5643002-9ต่อ3171 หรือสายตรง 

  02-5643012

   


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  เสาร์ที่ 20 มี.ค - เสาร์ที่ 19 มิ.ย 53 ,  http://www.nec.engr.tu.ac.th  Admin

  ติดต่อ : -
  โทรศัพท์ : -
  Email : contact@thaitrainingzone.com
  Website :
  ผู้เข้าชม : 1831 ครั้ง
   
   
   
   
  cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys