Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี “กูรูเศรษฐกิจมองโลกมองไทยในปี 2010”
 
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  โดยจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเริ่มจากการที่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับวิกฤติด้านการเงินแล้วลุกลามไปสู่เศรษฐกิจจริงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ผลที่ตามมาทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเพียงสองแห่งอีกแล้ว  นั่นหมายความว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ที่เอเชียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ 


สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้น  ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอน  เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดที่มีการพึ่งพิงเศรษฐกิจโลกผ่านการส่งออกและนำเข้าสูงถึงร้อยละ 115 ของ GDP ดังนั้น การที่ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งย่อมจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้  อย่างไรก็ตาม  เมื่อย้อนกลับมามองประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอยู่  ประกอบกับสถานการณ์การเมืองที่ยังคงร้อนแรงและสังคมมีความแตกแยก  อีกทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็กำลังเป็นปัญหาคุกคามอยู่  หลายฝ่ายจึงเกิดความไม่มั่นใจว่าในปี ค.ศ.2010 นี้ ประเทศไทยจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่


ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงมีแนวคิดที่จะจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย  รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2010 ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมให้มีการปรับตัวที่ถูกต้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์:
 
1. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับภาคเอกชนและภาครัฐในการนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อการปรับตัวที่ถูกต้องในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

3. เพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “กูรูเศรษฐกิจมองโลกมองไทยในปี 2010” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ เวลา 13.00  - 17.00 น. ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย) 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-13.40 น. กล่าวเปิดงาน 
โดย  ดร. มัทนา สานติวัตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.40-14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก  หลังวิกฤติซับไพร์ม  และผลกระทบต่อประเทศไทย”

โดย  ดร. วีรพงษ์ รามางกูร  ประธานกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร จำกัด (มหาชน) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-15.00 น. แถลงผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์เรื่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2010” 
โดย  ผศ. สุนิสา  ประวิชัย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 
 
15.00-16.30 น. เสวนา  เรื่อง  “กูรูเศรษฐกิจ  มองโลกมองไทย ปี 2010”  

โดย   ดร.  ศุภวุฒิ    สายเชื้อ      
           กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดำเนินการเสวนา  

          โดย  ดร. ชัยพัฒน์  สหัสกุล
 ประธานกรรมการนโยบายวิจัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

16.30-17.00 น. ถาม-ตอบ 

17.00 น. ปิดการเสวนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  


อ.กิตติศักดิ์  พรหมรัตน์  หรือ 

อ.อารีรัตน์  สุจิรปัญญา

โทรศัพท์ 02-350-3676  ต่อ  1770, 1772 
 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th


โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย)

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553, 13.00 - 17.00 น.http://www.ksmecare.com/docSeminar/530127110325147.docAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2034 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys