Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

เวลา 9.00 - 16.00

* ความหมายและแนวคิดของ Lean
* ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management
* ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement
* ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean
* หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”
* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
* ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
* วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี
* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment
* วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ
* ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
* ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
* วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
* คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ Procurement
* อภิปราย ชี้แนะ สอบถาม

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 , 9.00 น. - 16.00 น.

3,900.00- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
e-mail: amc.purchasing@gmail.com
ผู้เข้าชม : 125 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys