Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
 
    ส.อ.ท เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดีมีคุณภาพ หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 3 
โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

    ท่านสามารถรับชมข้อมูลและเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมหลักสูตร Next Gen Innovator  ได้จาก Link นี้ค่ะ https://goo.gl/PtZXxi  


✴✴ จุดเด่นที่ท่านจะพบในหลักสูตร มีดังนี้
1.  เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์
2.  พบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ "เจคิว ปูม้านึ่ง"  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์
3.  ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง
4.  เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
5.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป        โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม ตลอดจนการได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่า 35 โจทย์หัวข้อการอบรม

Step 1 : Inspiration & Idea
         - Innovation management
         - Value Chain Analysis and Innovation Trends
         - Creative and Innovative Thinking
Step 2 : Feasibility Study
         - IP Management and Patent mapping
         - Product Analysis & Feasibility Study
         - Consumer Behavior & Innovative Products
         - Risk Management
         - Workshop
Step 3 : Implement
         - Project Planning and Innovative Development
         - Funding Agencies
         - Workshop/Plant Visit
Step 4 : Business Plan
         - Business Model Innovatior
         - Marketing and Branding
         - Digital Marketing
         - Content Marketing
         - Workshop

รายชื่อวิทยากร (บางส่วน)
1.ดร.พยัต วุฒิรงค์: Global Head of Innovation
2.ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ: บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
3.คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ: เจ้าของแบรนด์ “เจคิว ปูม้านึ่ง”
4.ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
5.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์: บริษัท SOdA PrintinG จำกัด
6.คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์: ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
7.คุณรวิศ หาญอุตสาหะ: บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
8.คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์: แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า
9.คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: เทรนเนอร์ด้านการตลาดดิจิทัล

โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดา

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 - วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560, 9.00-17.00

28000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

คุณกัล/คุณอาร์มสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th
โทรศัพท์ 0-2345-1236 คุณกัล หรือ คุณอาร์ม
ผู้เข้าชม : 175 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys