Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
งานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017”
 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอันที่จะกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอันที่จะกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอันที่จะกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

19 July, 17, 8.30http://

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ผู้เข้าชม : 344 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys