Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติและภาษีที่ดินในประเทศ
 
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
Thai Real Estate Sales and Marketing Association
.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง
การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
และภาษีที่ดินในประเทศ (ฉบับล่าสุด)
.วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมพุ่มเงิน Winner Estate Education ชั้น 2
อาคาร SV City ถ.พระราม 3 เวลา 13.00 - 17.00 น.
.ดำเนินการบรรยายโดยวิทยากรคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน
.คุณธานี โทจรัญ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
.คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
.สนใจ กดลิงค์นี้เพื่อเข้าไปลงทะเบียนได้เลย (รับจำนวนจำกัด)
https://goo.gl/forms/dOtxRmYzt0UUeXbI3


สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
Thai Real Estate Sales and Marketing Association
.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง
การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
และภาษีที่ดินในประเทศ (ฉบับล่าสุด)
.วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมพุ่มเงิน Winner Estate Education ชั้น 2
อาคาร SV City ถ.พระราม 3 
.ดำเนินการบรรยายโดยวิทยากรคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
.คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
.สนใจ กดลิงค์นี้เพื่อเข้าไปลงทะเบียนได้เลย (รับจำนวนจำกัด)
https://goo.gl/forms/dOtxRmYzt0UUeXbI3


.คุณธานี โทจรัญ

ณ ห้องประชุมพุ่มเงิน Winner Estate Education ชั้น 2 อาคาร SV City ถ.พระราม 3

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560, 13.00 - 17.00 น.http://

winner020118777
ผู้เข้าชม : 286 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys