Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นักขายโดนใจลูกค้า
 
หลักการและเหตุผล:
การตลาดในตอนนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก มีสินค้าจากค่ายต่างๆ ออกมาให้เลือกมากมาย รวมถึงช่องทางการตลาดที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อพูดถึงการขาย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพนักงานขาย เพราะพนักงานขายต้องเป็นด่านแรกที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ทั้งยังทราบถึงความต้องการและปัญหาต่างๆ ของลูกค้า สามารถนำมารายงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจเป็นที่มาของการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ดังนั้น จึงต้องพัฒนาฝึกฝนพนักงานขายให้ทำงานเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดให้เป็นที่หนึ่ง

วัตถุประสงค์:
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถดึงศักยภาพในการเป็นนักขายออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หัวข้อหลักสูตร:
Ø  คุณสมบัติของนักขาย
Ø  สูตรสำเร็จในการขายด้วย SMART
Ø  การทำงานเป็นทีม
Ø  สาเหตุความล้มเหลวของนักขาย
Ø  การชนะใจลูกน้องโดยการสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าไว้วางใจ
Ø  ขั้นตอนการขายเชิงรุก
Ø  ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
  
วิธีการอบรม:
Ø  การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม 

ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน

ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานขายทั่วไป/ พนักงานขายประกันชีวิต/ พนักงานขายประกันวินาศภัย/ ตัวแทนขายตรง/ บุคคลทั่วไป

อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147487028&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys