Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่
 
How to Manage Your Team and GREAT RESULTS
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

สูตรลับ! บริหารคนให้ได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่...ง่ายนิดเดียว - คนเก่ง - ดาวรุ่ง - หมดไฟ * คุณเคยเจอปัญหานี้ในบริษัทของคุณหรือไม่ ??? - พนักงานที่เก่งและมีความสามารถมักจะไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น - พนักงานดาวรุ่งพุ่งแรง พลังงานเยอะจนเกิดความขัดแย้งในองค์กร - คนหมดไฟที่ทำตัวอยู่ไปวันๆ ไม่เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้
2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารคน 3 ประเภท (คนเก่ง, ดางรุ่งและคนหมดไฟ) เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ
3. สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ 

1. จับตาแนวโน้วการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่สำคัญ ที่จะมีผลต่อการสร้างผลงานของคุณ
-  เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ
-  ปัจจัยอะไรบ้างคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่องานของเรา
-  เตรียมพร้อมการรับมือกับผลกระทบนั้น
2. สมการสู่ความสำเร็จในการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่
-  บริหารงานอย่างไรให้สำเร็จ
-  ผลงานที่ยิ่งใหญ่คืออะไร
-  เราจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
3. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน กับแนวทางการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล
- การวางแผนเพื่อให้ได้ผลการเปลี่ยนที่ดี
- การคาดการณ์/การรับมือกับปัญหาที่คาดไม่ถึง
- การประเมิณสถานะการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลงาน
4. จิตวิทยาการบริหาร เพื่อสร้างคนให้ทำงานด้วยใจ
- เทคนิคการบริหารคนเก่ง ให้สร้างผลงาน
- เทคนิคการจัดการกับกลุ่มพนักงานหมดไฟ
- เราจะมีวีธีขั้นตอนในการส่งเสริมพนักงานดาวรุ่งอย่างไร
5. ขั้นตอนการบริหารผลปฎิบัติงานให้ได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่
- Plan
- Coach
- Feedback
6. กรณีศึกษา การพัฒนาผลปฏิบัติงานของพนักงาน 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคน

อ.ณรงค์เวย์ วจนพานิช
- ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 , 09:00 - 16:00 น.

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_334.pdf?_=20170526170001

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 188 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys