Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาปรับกลยุทธ์โลจิสติกส์และ การตลาด เพื่อรุกตลาด E-Commerce
 
วัน เวลา สถานที่
 งานสัมมนา“ปรับกลยุทธ์โลจิสติกส์และ การตลาด เพื่อรุกตลาด E-Commerce”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น.
ณ ห้อง luxellence center ชั้น3  อาคาร ปัญจภูมิ ถนน สาธร 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน

 CIL@pim.ac.th หรือ cil.pim@hotmail.com เพื่อสำรองที่นั่ง (ให้สิทธิผู้ที่สำรองที่นั่งก่อน)

ติดต่อ หรือสมัครได้ที่ 
คุณสิริวรรณ  028551064 และ คุณวิกานดา 028550458


หัวข้อการสัมมนา
• ถอดกลยุทธ์การตลาดที่บุกตลาดได้อย่างรวดเร็ว
• การค้นหาความต้องการของลูกค้าและนำไปสู่การบริการที่ตอบโจทย์
• การจัดการปัญหาในการให้บริการ
• แนวทางการพัฒนาการให้บริการ


วิทยากร
คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ ( Warawut Natpradith )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ( Assistant General Manager )
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด
Kerry Express (Thailand) Limited
----------------------------------------------------------------------------
บริหารงานและดำเนินการเสวนาโดย
อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร 
ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

ณ ห้อง luxellence center ชั้น3 อาคาร ปัญจภูมิ ถนน สาธร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 , เวลา 13.30 -16.30 น.http://

อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์คุณสิริวรรณ  028551064 และ คุณวิกานดา 028550458
 CIL@pim.ac.th หรือ cil.pim@hotmail.com เพื่อสำรองที่นั่ง (ให้สิทธิผู้ที่สำรองที่นั่งก่อน)
ผู้เข้าชม : 517 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys