Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรี! สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด IRPC Cubic Academy รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
 
เพราะคำว่า "ธรรมาภิบาล" มีความหมายมากกว่าที่คุณคิด  และจากความสำเร็จของ IRPC Cubic Academy 4 รุ่นที่ผ่านมา  วันนี้ IRPC ขอเชิญผู้ที่สนใจ ทั้งภาคเอกชน ราชการ ธุรกิจส่วนตัว หรืออื่นๆ จำกัดเพียง 20 ท่าน  เข้ารับการอบรม 6 หลักสูตรธรรมาภิบาล  "ที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร "

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ESG ( Environmental , Social , Governance ) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


6 หลักสูตรธรรมาภิบาล "ที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร "  อาทิ
- สื่อสารอย่างไรในภาวะวิกฤต 
- CSR & Social Enterprise
- DJSI “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”    
- “การต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 
- RISK management & internal control 
- ร่างสัญญาให้ปลอดภัย & รู้เท่าทันกฎหมายในชีวิตประจำวัน
- การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์  และอื่นๆ อีกมากมาย


คุณกิตติ สิงหาปัด / ดร.นันทนา นันทวโรภาส / รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ / ดร.ส่งเกียรติทานสัมฤทธิ์ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย  

ห้องสวนสน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560, 13.00 - 17.00 น.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep6rl1lsR97fysD5Q-Gb4md2Qd2wVDLoPY5JBH7RCXWhH6Jw/viewform?c=0&w=1

คุณจักษธิษฐ์ ศรีธนบดีโสภณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :คุณจักษธิษฐ์ ศรีธนบดีโสภณ 
อีเมล์: Cubic.Academy@irpc.co.th เบอร์โทรศัพท์ :02-649-7287

ผู้เข้าชม : 470 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys