Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
* แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
* เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่
* การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)
* รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง
* ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
* การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
* ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
* ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
* เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ
* การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
* การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
* เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
* การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
* ถาม-ตอบปัญหา

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท ซอย 23

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560, 9.00 น. - 16.00 น.

3,900.00- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Alpha Management Consultant Co., Ltd.
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2539-1624-6
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com
ผู้เข้าชม : 250 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys