Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
 
การทำงานในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถทำงานไปวันๆ หรือทำเป็นเฉพาะงานที่เคยทำเท่านั้น เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป การแข่งขันก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เหมือนที่หลาย ๆท่านทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อยทยอยปลดพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปออกเป็นจำนวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบริษัทลง ถ้าทำงานแบบเดิมๆก็คงลำบาก
การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศจะช่วยให้ท่านบริหารงานได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนขอบข่ายการทํางานในฝ่ายจัดซื้อทั้งหมดและเข้าใจขอบข่ายการทํางานของแต่ละตํแหน่งงานที่เหมาะสมเมื่อท่่านรู้และเข้าใจท่านก็สามารถพัฒนาให้ทุกคนในฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและหัวหน้างานจัดซื้อทุกท่านเพราะถือว่าเป็น MANAGERIAL COMPETENCY ที่สําคัญอย่างยิ่งยวด...

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
@ สิ่งที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อต้องรู้
- CORE COMPETENCY
- FUNCTIONAL COMPETENCY
- MANAGERIAL COMPETENCY
@ ประโยชน์ของ JD ที่หลายคนมองข้าม!
@ ขั้นตอนการกําหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ
@ ORGANIZATION CHART VS POSITION CHART
@ FUNCTIONAL DESCRIPTION VS JOB DESCRIPTION
@ ใครต้องมีส่วนร่วมในการจัดทํา
@ การเขียนรายละเอียดงานของฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด (JR MATRIX)
@ การเขียนใบกําหนดหน้าที่งานของแต่ละตําแหน่งในฝ่ายจัดซื้อ (SMART JD)
@ JD ของฝ่ายจัดซื้อในปัจจุบัน VS SMART JD
@ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน
@ SMART JD กับ การบริหารการสืบทอดตําแหน่ง(SUCCESSION PLANNING MANAGEMENT)
@ SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ ระบบการบริหารคุณภาพ(ISO)
@ SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ(TQA)

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560, 9.00 น. - 16.00 น.

4,900.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Alpha Management Consultant Co., Ltd.
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2539-1624-6
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com
ผู้เข้าชม : 155 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys