Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
- ความหมายและแนวคิดของ Lean
- ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management
- ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement
- ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean
- หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
- ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
- วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR  ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ
- ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหา และขจัด waste ในกระบวนการ Procurement
- อภิปราย ชี้แนะ สอบถาม

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
C.P.M., A.P.P., MCIPS    
ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

4,900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=33

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 250 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys