Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 
หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป 
            แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน


08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
-  ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้
-  สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง
-  ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศส่งของมาให้เรา
       - ทางเรือ  - ทางเครื่องบิน  - ทางบก   - ทางคูเรียร์    - ทางไปรษณีย์
-  ทำความเข้าใจใน INCOTERMS® 2010 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
-  กรมศุลกากรมีวิธีประเมินราคาที่เรานำเข้าเพื่อป้องกันเราลักไก่ได้อย่างไร
-  ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศซึ่งไม่เหมือนการจัดซื้อในประเทศ
-  วิธีเคลมจากซัพพลายเออร์และบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้ค่าสินไหมทดแทน
-  ความจำเป็นและวิธีการทำประกันภัยสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
-  ขอบเขตระบบงานที่พัฒนาโดยศุลกากรด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการนำเข้า

อ. จันทรา สิงหพันธุ
Consultant Supply Chain Dept. Patkol Public Co.,Ltd.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=81

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 141 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys