Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Thailand's Manufacturing in the 4.0 Revolution
 
Industry 4.0 คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.9 ระบบการผลิตที่เป็นอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ และโรงงานอัจฉริยะ สิ่งเหล่านี้ได้นำมาใช้จริงแล้วในทุกวันนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่อธิบายได้เป็นอย่างดีว่า เกมส์การแข่งขันซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆเป็นธงนำสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มตั้งแต่วิธีคิดในการผลิตสินค้าซึ่งจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมตัวรับรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น การประชุมในหัวข้อนี้ตั้งใจนำเสนอมุมมองใหม่สดของแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 กระตุ้นความสนใจแนวคิดและเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญของการก้าวไปสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 4.0Timeline
Topics & Outlines
09.00-09.30
Global Competitive Dynamics in the 4th Revolution
Understand the true meaning of Industry 4.0
Investment trends
How Thai manufacturers should be prepared
Government’s special privileges
พลวัตรด้านการแข่งขันของโลกอุตสาหกรรมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ความหมายแท้จริงของคำว่า “4.0” แนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการของไทยควรมีการตั้งรรับอย่างไร และสิทธิประโยชน์สำคัญๆล่าสุด

09.30-10.15
The Latest Progress on Manufacturing IT Infrastructures
Thailand’s technological readiness in the big data economy
4G & 5G coverage
The Internet of Things in manufacturing
Automation & robotics
Cloud-based manufacturing
ความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยในยุคของ Big Data ความคืบหน้าของ 4G, 5G และ Internet of Things ระบบอัตโนมัติและระบบโรบอติกส์ รวมถึงระบบปฏิบัติการ Cloud สำหรับภาคการผลิต

10.15-10.30
Morning Break

10.30-11.15
Updates on Thailand’s Special Economic Zones and Logistic Challenges;
Updates on Thailand’s Special Economic Zones- nationwide
Upcoming improvement on Land/ Sea/ Air transports
High speed rail projects and future regional competitive advantage
ความคืบหน้าล่าสุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และความท้าทายด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านการคมนาคมรองรับทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โครงการรถไฟความเร็วสูงและความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับภูมิภาค

11.15-12.00
Best Practice in the New Paradigm of Healthcare Industry and the Medical Device Manufacturing
อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์: กระบวนทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมสาธารณสุขและผลต่อทิศทางการผลิตเครื่องมือแพทย์ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์
Executive, Government & Regulatory Affairs – Thailand & Vietnam

ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
(Dr.Chieanchuang Kalayanamitr)
Advisory of Computer Committee The Engineering institute of thailand under H.M. The king's patronage

เภสัชกรปรีชา พันธุ์ปรีชา (Mr.Preecha Bhandtivej)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

Bitec, Bangna

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิุนายน 2560, 9.00-12.00 น.https://goo.gl/UIv3VX

สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต ( IPRI.Co.,Ltd.)คุณจรินทิพย์ โทร.083 0965623 Email: jarinthip@ttim.co.th
ผู้เข้าชม : 310 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys