Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“High Efficiency Motor (IE4)”
 
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “High Efficiency Motor (IE4)” ขึ้นจำนวน 3.ครั้ง.คือ.วันที่ 15 , 22 และ 29 มิถุนายน.2560.ณ.อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า เทคนิค หลักการทำงานและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณาเปลี่ยนมอเตอร์และการคำนวณค่า pay back ในการใช้งานการพิจารณาประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลายองค์กรที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาเลือกซื้อ มอเตอร์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้น
              ในการนี้ พพ.จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมสัมมนามาที่โทรศัพท์.0-2577-7035-40 ต่อ 112 , 113 เบอร์มือถือ 08-6320-18341.หลักการทำงานและการสูญเสียในมอเตอร์
2.แนวทางการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ (IE1 - IE4)
3.การพิจารณาเปลี่ยนมอเตอร์และการคำนวณค่า pay back

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560, 08.00 - 16.00 น.http://

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
ชื่อผู้ติดต่อ:สุวิมล ภักดีโชติ 
อีเมล์: displaycenter5gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ :08-6320-1834 
ผู้เข้าชม : 546 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys