Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
 
เนื้อหาสาระ :
  เนื่องจากปัจจุบัน ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมีการใช้ระบบบำบัดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่ได้ผลเท่าที่ควร วิทยากรได้เข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้หลายแห่ง พบว่าบุคลากรในวิชาชีพนี้ในประเทศไทยยังขาดแคลนอีกมาก แม้ว่าในปัจจุบันได้มีตำราที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยบ้าง แต่ในการบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมาก ไม่สามารถอ่านเพีงตำรงเท่านั้น
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจึงได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางเทคนิคในการเตรียมการออกแบบในระหว่างการออกแบบการตวบคุมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารหลายแห่งจะมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลายจุด เมื่อนำน้ำเสียจากแต่ละจุดมารวมกัน จึงเกิดปัญหาต่างๆ มากมายทำให้การบำบัดน้ำเสียยากขึ้น อาจไม่สามารถบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน การอบรมครั้งนี้จะได้แนะนำวิธีจัดแบ่งประเภทน้ำเสียและเทคนิคการเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมหรือถูกต้อง
ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษามาเล่าหรืออธิบายให้เห็นเพื่อสามารถนำไปใช้หน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบภามเกี่ยวกับปัญหาบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานของท่านอย่างเต็มที่

เหมาะสำหรับ:
1. ผู้จัดการโรงงานและหรืออาคาร
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และที่ปรึกษา
3. วิศวกรและช่างเทคนิค
4. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียกำหนดการสัมมนา :
1. คุณลักษณะของน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
2. เทคนิคการจัดการน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
3. ประโยชน์ของการแบ่งน้ำเสียออกเป็นแต่ละประเภทเพื่อแยกบำบัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียสูงขึ้นและช่วยประหยัดพลังงาน
4. เทคนิคการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหา
6. ถาม-ตอบ ปัญหาการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม


 ผศ.ดร. สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ


โรงแรมไพร์มเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ (เยื้องหัวลําโพง)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 , 8.30 - 16.00

3500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://me.co.th/me/seminar/2560-06-13.pdf

M&E

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด

พิเศษ กว่านั้น ถ้าเป็น สมาชิกวารสารเทคนิค ได้รับส่วนลด เพิ่มขึ้น อีกท่านละ 300 บาท

คุณลัดดาวัลล์
mebookshop@gmail.com 
02-862-1396-9
ผู้เข้าชม : 173 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys