Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมการขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ e-commerce การตลาดออนไลน์ฟรี! วันอังคาร 13 มิ.ย. 2560
 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิจออนไลน์ ให้ขายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในธุรกิจออนไลน์  ต้องทราบถึงช่องทางการตลาด และวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ทันยุคทันสมัย 
การอบรมนี้ แนะนำให้รู้จัก ธุรกิจออนไลน์ รูปแบบธุรกิจออนไลน์ การสร้างธุรกิจออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุม อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ 
และถ่ายทอด ความรู้ที่จำเป็น ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งแนะนำวิธีการทำการตลาด เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เข้าอบรมในระยะเวลารวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการค้นคว้า ลองผิดลองถูก  และนำไปในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ให้เกิดผลกำไร และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไป ผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ประกอบการ SME
หมายเหตุ: 
* ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัท
** ขอสงวนสิทธ์ ไม่รับนักศึกษา เพื่อการดูงาน หรือ ทำรายงาน 

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS : ลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ทางออกหมายเลข 2
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : จากสถานีสีลม ต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง มาทางบางหว้า 
ลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ทางออกหมายเลข 2
รถเมล์ BRT : ต่อรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีช่องนนทรี หรือ สถานีตลาดพลู ลงที่สถานีรถไฟฟ้า  
BTS กรุงธนบุรี ทางออกหมายเลข 2
รถยนต์ส่วนตัว : จากถนนสาทร มุ่งไปทางวงเวียนใหญ่ โดยข้ามสะพานตากสิน 
(สะพานสาทร) เมื่อลงสะพาน ออกทางเบี่ยงซ้าย สู่อาคารไทยศรีประกันภัย
รถประจำทาง : สาย 84 หรือ 76 ลงป้ายแรกที่ถนนกรุงธนบุรี

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


- พื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
- เว็บไซต์ ระบบร้านค้าออนไลน์ และหลักการออกแบบที่ดี
- องค์ประกอบ คุณสมบัติ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
- การตลาดออนไลน์ และการวัดผล
- แนะนำเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ

กำหนดการ (บ่าย)
12.30 - 13.00 ลงทะเบียน
13.15 - 14.00 พื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
14.00 - 14.30 เว็บไซต์ ระบบร้านค้าออนไลน์ และหลักการออกแบบที่ดี
14.30 - 15.00 องค์ประกอบ คุณสมบัติ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
15.00 - 15.15 พักเบรก 15 นาที
15.15 - 15.45 การตลาดออนไลน์ และการวัดผล
15.45 - 16.15 แนะนำเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพสูง
16.15 - 16.30 ตอบข้อซักถาม

- ดูเพิ่มเติมที่: https://goo.gl/BXszWV

คุณปนัดดา ชำนิเวสสะ
- การศึกษา: ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท Vevo Systems - วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด BTS กรุงธนบุรี - อาคารไทยศรีประกันภัย ชั้น 24 คลองสาน กรุ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560, 13.00 - 16.30 น.https://goo.gl/BXszWV

TakraOnline (ตะกร้าออนไลน์)

TakraOnline

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายขาย
อีเมล์ : training.takraonline@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-438-6920
ผู้เข้าชม : 229 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys