Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”
 
"แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”
- Listen & Share - ประสบการณ์การแก้ปัญหา HRD 
- Build - แนวทางที่ใช้แก้ปัญหาสำหรับองค์กรของท่าน
โดย อ. กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ส่วนหนึ่งของประวัติการทำงานเช่น
• โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น) 
• ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและ 1 ปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
• ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

"แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly./hrseminar01
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มิ.ย. 60
ยืนยันผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 9 มิ.ย. 60
สถานที่อบรม : บจก. โปรเฟสชันแนลวัน ชั่้น 17
แนะนำการเดินทาง : BTS ลงสถานีอารีย์ ทางออก 4โดย อ. กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

บจก. โปรเฟสชันแนลวัน ชั่้น 17

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560, 13:00-16:00 น.http://

บจก.โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่นชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรพรรณ 
อีเมล์: registerpoedtraining.com 
เบอร์โทรศัพท์ :026190083 
ผู้เข้าชม : 486 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys