Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
 
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้รับบริการมองเห็นเป็นสิ่งแรกคือบุคลิกภาพและการแสดงออก 
      
ดังนั้น หากมีบุคลิกเพื่อการบริการที่ดีในการบริการทุกท่วงท่าแล้ว ผลที่ตามมาคือ เกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็นชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรในอนาคตและภาพลักษณ์ที่ดูดีเสมอ การอบรมในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อนักบริการที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดูมีเสน่ห์ เพื่อเป็นนักบริการที่ดีในสายตาผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของการให้บริการและตรงตามมาตรฐาน
2.  เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดี และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม
4.  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้า ส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
5.  เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักพันธกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดการบอกต่อ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
6.  เพื่อสนับสนุนการฝึกบุคลิกภาพที่ดีของนักบริการชั้นนำ
7.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการเป็นจิตอาสาโดยสามารถสื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้จากการกระทำและบุคลิกภาพที่สื่อออกมาต่อลูกค้า
8.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถเจรจาสื่อสารในเรื่องต่างๆ ได้สำเร็จ
9.  เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ให้บริการ และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับบริการ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของงานบริการ
2. การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการ
3. กิจกรรมปรับทัศนคตินักบริการ
4. หัวใจจิตอาสาของนักบริการ
5. หลักปฏิบัติของงานบริการ
6. สุดยอดบุคลิกภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการมาตรฐานโรงแรม
7. บุคลิกภาพที่ดีในแบบของตนเอง
8. บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในสายตาลูกค้า
9. บริการอย่างไรให้ถูกใจกับคน 4 ประเภท
10. กิจกรรมทดลองการให้บริการกับลูกค้า 4 ประเภท
11. Role play:  ความพร้อมนักบริการ
12. 5 สิ่งควรรู้คู่นักบริการขั้นเทพ
- รู้ข้อมูลบริษัท
- รู้จริงในสินค้าและบริการ
- รู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับการบริการ
- รู้ข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อตอบข้อโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง
- รู้วิธีนำเสนอขายและบริการ
13. เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
14. เทคนิคการนำเสนอบริการเพื่อขายอย่างมืออาชีพ
15. บทสนทนาสร้างความประทับใจ
16. เทคนิคการเจรจาเพื่อค้นหาความต้องการ
17. เทคนิคการมัดใจลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ
18. กิจกรรมเพิ่มการบริการที่ดีและเพิ่มลูกค้าใหม่

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ. 5

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560, 09.00-16.00 น.

4500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540028933&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 235 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys